Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:139:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 139, 05 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.139.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 139

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
5 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 458/2009 av den 4 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 459/2009 av den 29 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1249/96 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 460/2009 av den 4 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på tolkning 16 från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (1)

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 461/2009 av den 4 juni 2009 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 462/2009 av den 4 juni 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 463/2009 av den 4 juni 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 464/2009 av den 4 juni 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 465/2009 av den 4 juni 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för smör för den 6:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 466/2009 av den 4 juni 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den 4. enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 467/2009 av den 4 juni 2009 om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

26

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/427/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 3 juni 2009 om inrättandet av en expertgrupp för teknisk rådgivning om ekologisk produktion

29

 

 

2009/428/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 juni 2009 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användning av bly som störämne i RIG Faraday-fasvridare i fiberoptiska kommunikationssystem [delgivet med nr K(2009) 4165]  (1)

32

 

 

RIKTLINJER

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2009/429/EG

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 28 maj 2009 om ändring av riktlinje ECB/2006/4 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2009/11)

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top