EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:120:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 120, 15 maj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.120.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 120

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
15 maj 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 402/2009 av den 14 maj 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 403/2009 av den 14 maj 2009 om godkännande av ett preparat av L-valin som fodertillsats (1)

3

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (1)

5

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/382/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 januari 2009 om det statliga stöd C 27/05 (ex NN 69/04) som har beviljats för inköp av foder i regionen Friuli-Venezia Giulia (artikel 6 i regional lag nr 14 av den 20 augusti 2003 och uppmaning till intresseanmälan från handelskammaren i Trieste) [delgivet med nr K(2009) 187]

13

 

 

2009/383/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 maj 2009 om tillfälligt upphävande av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1683/2004 på import av glyfosat med ursprung i Folkrepubliken Kina

20

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/384/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (1)

22

 

 

2009/385/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 30 april 2009 om att komplettera rekommendationerna 2004/913/EG och 2005/162/EG när det gäller ordningen för ersättningar till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag (1)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top