EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:116:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 116, 09 maj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.116.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 116

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
9 maj 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 377/2009 av den 8 maj 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 378/2009 av den 8 maj 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för preparatet av Bacillus cereus var. toyoi som fodertillsats för avelskaniner (innehavare av godkännandet: Rubinum S.A.) (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 379/2009 av den 8 maj 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för 6-fytas EC 3.1.3.26 som fodertillsats för slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, slaktankor, (avvanda) smågrisar, slaktsvin och suggor (innehavare av godkännandet: Danisco Animal Nutrition, juridisk person: Danisco (UK) Limited) (1)

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 380/2009 av den 8 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 381/2009 av den 8 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2092/2004 om tillämpningsföreskrifter för en importkvot för torkat benfritt nötkött med ursprung i Schweiz

16

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2009/47/EG av den 5 maj 2009 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller reducerade mervärdesskattesatser

18

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/373/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 april 2009 om avslutande av de räkenskaper som medlemsstaternas utbetalningsställen redovisat beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) avseende räkenskapsåret 2008 [delgivet med nr K(2009) 3219]

21

 

 

2009/374/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2009 om ändring av tillägg B till bilaga VII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien avseende vissa anläggningar inom kött-, fjäderfäkött-, fisk-, mjölk- och mjölkproduktsektorn i Rumänien [delgivet med nr K(2009) 3390]  (1)

49

 

 

2009/375/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2009 om finansiering av ett arbetsprogram för 2009 angående utbildningsinstrument på området livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd

54

 

 

2009/376/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2009 om ändring av beslut 2007/716/EG när det gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien [delgivet med nr K(2009) 3442]  (1)

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top