Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:104:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 104, 24 april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.104.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 104

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
24 april 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 331/2009 av den 23 april 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 332/2009 av den 23 april 2009 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 333/2009 av den 23 april 2009 om fastställande av exportbidrag för nötkött

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 334/2009 av den 23 april 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 335/2009 av den 23 april 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 336/2009 av den 23 april 2009 om fastställande av exportbidrag för griskött

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 337/2009 av den 23 april 2009 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 338/2009 av den 23 april 2009 om fastställande av exportbidrag för ägg

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 339/2009 av den 23 april 2009 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 340/2009 av den 23 april 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för smör för den tredje enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 341/2009 av den 23 april 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den första enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 342/2009 av den 23 april 2009 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

21

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2009/37/EG av den 23 april 2009 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa klormekvat, kopparföreningar, propakvizafop, kvizalofop-P, teflubenzuron och zeta-cypermetrin som verksamma ämnen (1)

23

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/340/EG

 

*

Rådets beslut av den 16 mars 2009 om utnämning av en svensk ledamot och en svensk suppleant i Regionkommittén

33

 

 

Kommissionen

 

 

2009/341/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 juni 2008 om det statliga stöd C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) som Tyskland beviljat Sachsen LB [delgivet med nr K(2008) 2269]  (1)

34

 

 

2009/342/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 april 2009 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att vissa administrativa regioner i Italien är officiellt fria från bovin tuberkulos, bovin brucellos och enzootisk bovin leukos, att vissa administrativa regioner i Polen är officiellt fria från enzootisk bovin leukos och att Polen och Slovenien är officiellt fria från bovin tuberkulos [delgivet med nr K(2009) 2972]  (1)

51

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om dag för ikraftträdande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

57

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 av den 16 januari 2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet (EUT L 13 av den 17.1.2009)

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top