Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:091:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 91, 03 april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.091.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 91

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
3 april 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 269/2009 av den 2 april 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 270/2009 av den 2 april 2009 om godkännande av 6-fytas som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products Ltd, företrädd av DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 271/2009 av den 2 april 2009 om godkännande av preparat av endo-1,4-beta-xylanas och endo-1,4-beta-glukanas som fodertillsats för avvanda smågrisar, slaktkycklingar, värphöns, slaktkalkoner och slaktankor (innehavare av godkännandet BASF SE) (1)

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 273/2009 av den 2 april 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, vilka utgör undantag från vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 274/2009 av den 2 april 2009 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker och -isoglukos fram till slutet av regleringsåret 2009/10

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 275/2009 av den 2 april 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

18

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2009/25/EG av den 2 april 2009 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG med avseende på utvidgad användning av det verksamma ämnet pyraklostrobin (1)

20

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/310/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 april 2009 om godkännande av ansökningar från Cypern, Malta, Österrike, Rumänien och Slovakien om undantag från skyldigheten att utarbeta en förvaltningsplan för ål i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1100/2007 [delgivet med nr K(2009) 2231]

23

 

 

2009/311/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 april 2009 om tillstånd för medlemsstaterna att förlänga provisoriska godkännanden för de nya verksamma ämnena topramezon, sulfurylfluorid och zucchinigulmosaikvirus – svag stam [delgivet med nr K(2009) 2348]  (1)

25

 

 

2009/312/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 april 2009 om ändring av beslut 2000/96/EG vad gäller särskilda övervakningsnätverk för smittsamma sjukdomar [delgivet med nr K(2009) 2351]  (1)

27

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets gemensamma åtgärd 2009/137/Gusp av den 16 februari 2009 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo (EUT L 46 av den 17.2.2009)

31

 

*

Rättelse till rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (EGT L 254 av den 30.9.1994) (Svensk specialutgåva, Område 5, Volym 6, s. 160)

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top