EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:079:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 79, 25 mars 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 79

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
25 mars 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 246/2009 av den 26 februari 2009 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (kodifierad version)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 247/2009 av den 24 mars 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 248/2009 av den 19 mars 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande meddelanden om erkännande av producentorganisationer samt fastställande av priser och interventioner inom den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (omarbetning)

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 249/2009 av den 23 mars 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 297/95 när det gäller inflationsjustering av de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten

34

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/289/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 januari 2009 om ömsesidigt bistånd till Lettland

37

 

 

2009/290/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 januari 2009 om medelfristigt ekonomiskt gemenskapsstöd till Lettland

39

 

 

Kommissionen

 

 

2009/291/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 mars 2009 om utkastet till föreskrifter från Irland om ursprungslandsmärkning av fjäderfäkött, griskött och fårkött [delgivet med nr K(2009) 1931]  (1)

42

 

 

2009/292/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 mars 2009 om villkoren för ett undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de koncentrationer av tungmetaller som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [delgivet med nr K(2009) 1959]  (1)

44

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2009/293/Gusp av den 26 februari 2009 om skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenya om villkoren och formaliteterna för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd i Somalias eller Kenyas territorialvatten, och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring

47

Skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kenyas regering om villkoren och formaliteterna för att överföra personer som misstänks ha begått piratdåd och som kvarhålls av den av EU-ledda marina styrkan (Eunavfor), och beslagtagen egendom i Eunavfors besittning, från Eunavfor till Kenya och för deras behandling efter sådan överföring

49

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2009/294/Gusp av den 23 mars 2009 om ändring av gemensam åtgärd 2008/736/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top