EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:072:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 72, 18 mars 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 72

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
18 mars 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 208/2009 av den 17 mars 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 209/2009 av den 17 mars 2009 om förbud mot fiske efter marulk i områdena VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1 med fartyg som för fransk flagg

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/242/EG

 

*

Rådets beslut av den 16 mars 2009 om utnämning av en italiensk ledamot i Regionkommittén

5

 

 

Kommissionen

 

 

2009/243/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 3 mars 2009 om gemenskapens ståndpunkt beträffande beslut nr 1/2008 som fattats av ECAA:s gemensamma kommitté inrättad enligt det multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Kroatien, Montenegro, Norge, Rumänien, Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum, och som ändrar bilaga I till avtalet

6

 

 

2009/244/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 mars 2009 om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en nejlika (Dianthus caryophyllus L. linje 123.8.12) som modifierats genetiskt för blommans färg [delgivet med nr K(2009) 1673]  (1)

18

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2009/245/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 6 mars 2009 om undantag som får beviljas enligt förordning (EG) nr 958/2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8) (ECB/2009/4)

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top