EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:068:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 68, 13 mars 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 68

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
13 mars 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 195/2009 av den 12 mars 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen (1)

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/182/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 september 2007 Stödordning nr C 12/06 (f.d. N 132/05) som Republiken Tjeckien planerar att genomföra till stöd för kombinerade transporter [delgivet med nr K(2007) 4134]  (1)

8

 

 

2009/183/EG

 

*

Beslut nr 2/2008 av gemensamma statistiska kommittén för gemenskapen och Schweiz av den 21 november 2008 om ändring av bilaga A till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om samarbete på statistikområdet

14

 

 

2009/184/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 mars 2009 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller har framställts av genetiskt modifierad raps T45 (ACS-BNØØ8-2) till följd av saluföring av denna raps i tredjeländer till och med 2005 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr K(2009) 1541]  (1)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top