EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:055:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 55, 27 februari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 55

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
27 februari 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 160/2009 av den 23 februari 2009 om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 161/2009 av den 26 februari 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 162/2009 av den 26 februari 2009 om ändring av bilagorna III och X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1)

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 163/2009 av den 26 februari 2009 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1)

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 164/2009 av den 26 februari 2009 om ändring av förordning (EG) nr 951/2006 avseende ankomstbevis för utomkvotsexport inom sockersektorn

19

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/161/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 september 2008 om godkännande på gemenskapens vägnar av bilaga 8 till den internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor

21

 

 

Kommissionen

 

 

2009/162/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 februari 2009 om ändring av beslut 2005/51/EG när det gäller den period under vilken jord som förorenats av bekämpningsmedel eller långlivade organiska föroreningar får föras in till gemenskapen för dekontaminering [delgivet med nr K(2009) 1174]

40

 

 

2009/163/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 februari 2009 om ändring av beslut 1999/217/EG med avseende på förteckningen över aromämnen som används i eller på livsmedel [delgivet med nr K(2009) 1222]  (1)

41

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2009/164/Gusp av den 26 februari 2009 om förlängning av åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

44

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top