EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:019:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 19, 23 januari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 19

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
23 januari 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 55/2009 av den 22 januari 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 56/2009 av den 21 januari 2009 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 57/2009 av den 22 januari 2009 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 58/2009 av den 22 januari 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 59/2009 av den 22 januari 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 60/2009 av den 22 januari 2009 om fastställande av exportbidrag för nötkött

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 61/2009 av den 22 januari 2009 om fastställande av exportbidrag för griskött

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 62/2009 av den 22 januari 2009 om fastställande av exportbidrag för ägg

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 63/2009 av den 22 januari 2009 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 64/2009 av den 22 januari 2009 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 65/2009 av den 22 januari 2009 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 66/2009 av den 22 januari 2009 om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

26

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/121/EG av den 14 januari 2009 om benämningar på textilier (omarbetning) (1)

29

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Europaparlamentet och rådet

 

 

2009/45/EG

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 18 december 2008 om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen i enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

49

 

 

Kommissionen

 

 

2009/46/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 december 2008 om undantag av vissa tjänster inom postsektorn i Sverige från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster [delgivet med nr K(2008) 8409]  (1)

50

 

 

2009/47/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2008 om fastställande av att artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster inte ska tillämpas på produktion av el i Tjeckien [delgivet med nr K(2008) 8569]  (1)

57

 

 

2009/48/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 januari 2009 om befrielse för vissa parter från utvidgningen till vissa cykeldelar av den antidumpningstull på cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93, senast bibehållen och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005, och om hävande av det uppskjutande av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen på vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina som beviljats vissa parter enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 [delgivet med nr K(2009) 157]

62

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2008/385/EG av den 24 januari 2008 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för tillämpningar av bly och kadmium (EUT L 136 av den 24.5.2008)

67

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top