Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:017:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 17, 22 januari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 17

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
22 januari 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 44/2009 av den 18 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 45/2009 av den 18 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1339/2001 om att låta verkningarna av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta

4

 

*

Rådets förordning (EG) nr 46/2009 av den 18 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt

5

 

*

Rådets förordning (EG) nr 47/2009 av den 18 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 2183/2004 om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt till att gälla även icke-deltagande medlemsstater

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 48/2009 av den 21 januari 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 49/2009 av den 21 januari 2009 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser från och med den 12 till och med den 16 januari 2009 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 50/2009 av den 21 januari 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 51/2009 av den 15 januari 2009 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 52/2009 av den 21 januari 2009 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1174/2005 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina, samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 53/2009 av den 21 januari 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på IAS (International Accounting Standard) 32 och IAS 1 (1)

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 54/2009 av den 21 januari 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 669/97 när det gäller öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung på Färöarna

37

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2009/42/Gusp av den 19 januari 2009 om stöd till EU:s verksamhet för att bland tredjeländer främja processen mot ett vapenhandelsfördrag inom ramen för den europeiska säkerhetsstrategin

39

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top