Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:009:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 9, 14 januari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 9

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
14 januari 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 18/2009 av den 13 januari 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 19/2009 av den 13 januari 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 453/2008 om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen när det gäller definitionen av en ledig plats, referensdatumen för uppgiftsinsamling, specifikationer för uppgiftsöverföring och genomförbarhetsstudier (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 20/2009 av den 13 januari 2009 om antagande av specifikationer för 2010 års ad hoc-modul om möjlighet att förena arbete och familjeliv i enlighet med rådets förordning (EG) nr 577/98 (1)

7

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG

12

 

*

Kommissionens direktiv 2009/1/EG av den 7 januari 2009 om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning (1)

31

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/20/EG

 

*

Beslut nr 1/2008 av associeringsrådet EU–Jordanien av den 10 november 2008 om fastställandet av en tidsplan för att avveckla tullarna för de produkter som anges i bilaga IV till associeringsavtalet

33

 

 

2009/21/EG

 

*

Beslut nr 1/2008 av associeringsrådet EU–Marocko av den 26 november 2008 om inrättande av en tullsamarbetskommitté och antagande av arbetsordningen för gruppen för den ekonomiska dialogen och ändring av arbetsordningen för vissa av associeringskommitténs underkommittéer

43

 

 

2009/22/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 december 2008 om utnämning av ordföranden i Europeiska unionens militära kommitté

51

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/23/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp [delgivet med nr K(2008) 8625]

52

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top