Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:008:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 8, 13 januari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 8

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
13 januari 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 17/2009 av den 12 januari 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (1)

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/14/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2008 om ändring av beslut 2006/636/EG om den årliga fördelningen per medlemsstat av gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under perioden 1 januari 2007–31 december 2013 [delgivet med nr K(2008) 8370]

22

 

 

2009/15/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 december 2008 om avslag på ansökan om registrering i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” enligt rådets förordning (EG) nr 510/2006 (Džiugas) [SGB] [delgivet med nr K(2008) 8423]

24

 

 

2009/16/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 december 2008 om avslag på ansökan om registrering i ”Registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” enligt rådets förordning (EG) nr 510/2006 (Germantas) (SGB) [delgivet med nr K(2008) 8430]

25

 

 

2009/17/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 december 2008 om inrättande av expertkommittén för utstationering av arbetstagare

26

 

 

2009/18/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2008 om överensstämmelsen mellan standarden EN 1273:2005 om gåstolar för barn och det allmänna säkerhetskravet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG och offentliggörande av hänvisningen till standarden i Europeiska unionens officiella tidning [delgivet med nr K(2008) 8616]  (1)

29

 

 

2009/19/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 januari 2009 om ändring av beslut 2008/655/EG om godkännande av planen för nödvaccinering mot blåtunga i vissa medlemsstater och fastställande av gemenskapsstödet för 2007 och 2008 [delgivet med nr K(2008) 8966]

31

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 av den 16 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött (EUT L 157 av den 17.6.2008)

33

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top