EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:327:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 327, 05 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 327

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
5 december 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1207/2008 av den 28 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1208/2008 av den 4 december 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1209/2008 av den 4 december 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

5

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/103/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av batterier och ackumulatorer (1)

7

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/903/EG

 

*

Rådets beslut av den 27 november 2008 om fullständig tillämpning av Schengenregelverkets bestämmelser i Schweiziska edsförbundet

15

 

 

2008/904/EG

 

*

Rådets beslut av den 27 november 2008 om utnämning av en nederländsk ledamot och två nederländska suppleanter i Regionkommittén

18

 

 

2008/905/EG

 

*

Rådets beslut av den 27 november 2008 om ändring av bilaga 13 till de gemensamma konsulära anvisningarna, om ifyllande av viseringsmärket

19

 

 

2008/906/EG

 

*

Rådets beslut av den 27 november 2008 om utnämning av två danska ledamöter och två suppleanter i Regionkommittén

21

 

 

Kommissionen

 

 

2008/907/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2008 om hälsogarantier vid transport av hästdjur från ett tredjeland till ett annat i enlighet med artikel 9.1 c i rådets direktiv 91/496/EEG [delgivet med nr K(2008) 6296]  (1)

22

 

 

2008/908/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2008 om tillåtelse för vissa medlemsstater att se över sitt årliga övervakningsprogram för BSE [delgivet med nr K(2008) 7288]

24

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen

27

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top