EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:323:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 323, 03 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 323

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
3 december 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1193/2008 av den 1 december 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1194/2008 av den 2 december 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1195/2008 av den 2 december 2008 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Scottish Farmed Salmon (SGB))

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1196/2008 av den 2 december 2008 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky under perioden 2008/2009

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1197/2008 av den 1 december 2008 om förbud mot fiske efter kummel i EG-vatten i områdena IIa and IV med fartyg som för nederländsk flagg

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1198/2008 av den 1 december 2008 om förbud mot fiske efter liten hälleflundra i NAFO 3LMNO med fartyg som seglar under estländsk flagg

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1199/2008 av den 2 december 2008 om utfärdande av licenser för import av vitlök under delperioden 1 mars–31 maj 2009

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1200/2008 av den 2 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1186/2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 december 2008

28

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/102/EG av den 19 november 2008 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar avseende kommissionens genomförandebefogenheter

31

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (omarbetning) (1)

33

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/899/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 december 2008 om godtagande av de åtaganden som erbjudits i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina

62

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/900/Gusp av den 2 december 2008 om ändring av gemensam åtgärd 2008/107/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien

65

 

*

Rådets beslut 2008/901/Gusp av den 2 december 2008 om ett oberoende internationellt undersökningsuppdrag avseende konflikten i Georgien

66

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top