EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:318:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 318, 28 november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 318

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
28 november 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1173/2008 av den 27 november 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1174/2008 av den 27 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1134/2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 november 2008

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1175/2008 av den 27 november 2008 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

6

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/97/EG av den 19 november 2008 om ändring av rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion (1)

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/889/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 november 2008 om ändring av besluten 2002/747/EG, 2003/31/EG, 2005/342/EG, 2005/344/EG och 2005/360/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till vissa produkter [delgivet med nr K(2008) 6941]  (1)

12

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/890/Gusp

 

*

Rådets beslut av den 27 november 2008 om genomförande av gemensam åtgärd 2007/749/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

14

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top