Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:308:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 308, 19 november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 308

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
19 november 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1138/2008 av den 13 oktober 2008 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1139/2008 av den 10 november 2008 om fastställande för 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1140/2008 av den 18 november 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1141/2008 av den 13 november 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1142/2008 av den 13 november 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1143/2008 av den 13 november 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1144/2008 av den 18 november 2008 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 avseende Kroatien (1)

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1145/2008 av den 18 november 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 637/2008 om upprättande av nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1146/2008 av den 18 November 2008 om förbud mot fiske efter beryxar i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i områdena III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV med fartyg som seglar under portugisisk flagg

25

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/870/EG

 

*

Rådets beslut av den 13 oktober 2008 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen

27

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kuba i enlighet med artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med deras anslutning till Europeiska unionen

29

 

 

2008/871/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 oktober 2008 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE:s Esbokonvention från 1991 om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

33

Protokoll om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

35

 

 

2008/872/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 november 2008 om utnämning av två tyska suppleanter i Regionkommittén

50

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdande av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kubas regering om avslutande av förhandlingar enligt artikel XXIV.6 i Gatt

51

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/873/Gusp av den 18 november 2008 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Elfenbenskusten

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top