EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:300:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 300, 11 november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 300

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
11 november 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1110/2008 av den 10 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1111/2008 av den 10 november 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1112/2008 av den 10 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1731/2006 om särskilda tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för vissa nötköttkonserver

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1113/2008 av den 10 november 2008 om förbud mot fiske efter tunga i område VIIIa och b fmed fartyg som seglar under spansk flagg

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1114/2008 av den 10 november 2008 om förbud mot fiske efter tunga i område IIIa och EG-vatten i områdena IIIb, IIIc och IIId med fartyg som seglar under svensk flagg

34

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/840/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 7 november 2008 om nödåtgärder för att förhindra att Anoplophora chinensis (Forster) införs till och sprids i gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 6631]

36

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet

42

 

*

Rådets beslut 2008/842/Gusp av den 10 november 2008 om ändring av bilagorna III och IV till gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

46

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/843/Gusp av den 10 november 2008 om ändring och förlängning av gemensam ståndpunkt 2007/734/Gusp om restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

55

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/844/Gusp av den 10 november 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2006/276/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland

56

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top