EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:295:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 295, 04 november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 295

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
4 november 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1076/2008 av den 3 november 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 av den 3 november 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys samt om upphävande av förordning (EG) nr 1566/2007

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1078/2008 av den 3 november 2008 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 861/2006 när det gäller medlemsstaternas utgifter för insamling och hantering av grundläggande fiskeriuppgifter

24

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/830/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 april 2008 om det statliga stöd C 21/07 (f.d. N 578/06) som Ungern planerar att genomföra till förmån för IBIDEN Hungary Gyártó Kft. [delgivet med nr K(2008) 1342]  (1)

34

 

 

2008/831/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 31 oktober 2008 om ändring av tidsfristen för att lägga fram dokumentation om vissa ämnen som ska granskas inom det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i direktiv 98/8/EG [delgivet med nr K(2008) 6266]  (1)

50

 

 

2008/832/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2008 om att inte ta upp bromukonazol i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2008) 6290]  (1)

53

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top