EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:283:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 283, 28 oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 283

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
28 oktober 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1054/2008 av den 27 oktober 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1055/2008 av den 27 oktober 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller kvalitetskriterier och kvalitetsrapportering för statistik över betalningsbalansen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1056/2008 av den 27 oktober 2008 om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (1)

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1057/2008 av den 27 oktober 2008 om ändring av tillägg II till bilagan till förordning (EG) nr 1702/2003 om granskningsbevis avseende luftvärdighet (EASA blankett 15a) (1)

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1058/2008 av den 27 oktober 2008 om upphävande av registreringen av en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Arroz del Delta del Ebro (SGB)]

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1059/2008 av den 27 oktober 2008 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Arroz del Delta del Ebro eller Arròs del Delta de l’Ebre (SUB)]

34

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version) (1)

36

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/815/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 oktober 2008 om godkännande av vissa nationella program för bekämpning av salmonella hos flockar av slaktkycklingar av Gallus gallus [delgivet med nr K(2008) 5699]  (1)

43

 

 

2008/816/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 oktober 2008 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att vissa administrativa regioner i Polen är officiellt fria från enzootisk bovin leukos [delgivet med nr K(2008) 5987]  (1)

46

 

 

2008/817/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 oktober 2008 om ändring av beslut 2007/777/EG med avseende på import av vissa köttprodukter från Nya Kaledonien till gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 6050]  (1)

49

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top