EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:281:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 281, 24 oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 281

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
24 oktober 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1040/2008 av den 23 oktober 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1041/2008 av den 23 oktober 2008 om föreskrifter för tillämpningen av beviljande av bistånd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till Kanada (kodifierad version)

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2008 av den 23 oktober 2008 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1043/2008 av den 23 oktober 2008 om fastställande av exportbidrag för griskött

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1044/2008 av den 23 oktober 2008 om fastställande av exportbidrag för nötkött

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1045/2008 av den 23 oktober 2008 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

14

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/809/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 oktober 2008 om att inte ta upp vissa ämnen i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden [delgivet med nr K(2008) 5894]  (1)

16

 

 

2008/810/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 oktober 2008 om ekonomiskt stöd från gemenskapen för andra halvåret 2008 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur [delgivet med nr K(2008) 5976]

30

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2008/811/EG

 

*

Beslut nr 2/2008 av gemensamma kommittén EG–Schweiz av den 24 september 2008 om ersättning av tabellerna III och IV b i protokoll nr 2

32

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2008/97/EG av den 30 januari 2008 om ändring av beslut 93/52/EEG när det gäller fastställandet av att vissa administrativa regioner i Italien är officiellt fria från brucellos (B. melitensis) och beslut 2003/467/EG när det gäller fastställandet av att vissa administrativa regioner i Italien är officiellt fria från bovin tuberkulos och bovin brucellos och av att vissa administrativa regioner i Polen är officiellt fria från enzootisk bovin leukos (EUT L 32 av den 6.2.2008)

35

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top