EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:272:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 272, 14 oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 272

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
14 oktober 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 995/2008 av den 13 oktober 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 996/2008 av den 13 oktober 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/792/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 februari 2008 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap om upprättande av ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

5

Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till detta avtal

6

 

 

Kommissionen

 

 

2008/793/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 1 oktober 2008 om stödberättigande utgifter som vissa medlemsstater har under 2008 för insamling och sammanställande av uppgifter som behövs för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken [delgivet med nr K(2008) 4013]

11

 

 

2008/794/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 oktober 2008 om tilldelning av ytterligare dagar till sjöss till Förenade kungariket inom Ices-sektion VIIe [delgivet med nr K(2008) 5657]

15

 

 

2008/795/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 oktober 2008 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Tyskland [delgivet med nr K(2008) 6026]  (1)

16

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/796/Gusp av den 13 oktober 2008 om ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Sydkaukasien

19

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top