Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:258:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 258, 26 september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 258

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
26 september 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 940/2008 av den 25 september 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 941/2008 av den 25 september 2008 om fastställande av form och innehåll för den räkenskapsinformation som ska översändas till kommissionen inom ramen för avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU samt för övervakning och prognostisering

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 942/2008 av den 25 september 2008 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Époisses (SUB))

50

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 943/2008 av den 25 september 2008 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Presunto de Campo Maior e Elvas” eller ”Paleta de Campo Maior e Elvas” (SGB), ”Presunto de Santana da Serra” eller ”Paleta de Santana da Serra” (SGB), och ”Slovenský oštiepok” (SGB))

52

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 944/2008 av den 25 september 2008 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Salame S. Angelo” [SGB], ”Chouriço Azedo de Vinhais”, ”Azedo de Vinhais” eller ”Chouriço de Pão de Vinhais” [SGB], och ”Presunto do Alentejo” eller ”Paleta do Alentejo” [SUB])

54

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 945/2008 av den 25 september 2008 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter för regleringsåret 2008/2009

56

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 946/2008 av den 25 september 2008 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 1 oktober 2008

58

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 947/2008 av den 25 september 2008 om upphävande av exportbidragen för vitsocker och råsocker i obearbetad form

60

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 948/2008 av den 25 september 2008 om upphävande av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

61

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 949/2008 av den 25 september 2008 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

62

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 950/2008 av den 25 september 2008 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden september 2008 genom förordning (EG) nr 327/98

63

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 951/2008 av den 25 september 2008 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

66

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/753/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 september 2008 om att inte ta upp metylbromid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2008) 5076]  (1)

68

 

 

2008/754/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 september 2008 om att inte ta upp diklobenil i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2008) 5077]  (1)

70

 

 

2008/755/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 september 2008 om ändring av beslut 2005/176/EG om fastställande av den kodade formen och koderna för anmälan av djursjukdomar enligt rådets direktiv 82/894/EEG [delgivet med nr K(2008) 5175]  (1)

72

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 642/2008 av den 4 juli 2008 om införande av en provisorisk antidumpningstull på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 178 av den 5.7.2008)

74

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top