Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:252:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 252, 20 september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 252

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
20 september 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 922/2008 av den 19 september 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 923/2008 av den 12 september 2008 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1174/2005, i dess ändrade lydelse enligt förordning (EG) nr 684/2008, införts beträffande import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina, genom import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa som avsänts från Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Thailand, och om registrering av sådan import

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 924/2008 av den 19 september 2008 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker och -isoglukos fram till slutet av regleringsåret 2008/09

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 925/2008 av den 19 september 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2008 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 926/2008 av den 19 september 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2008 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 927/2008 av den 19 september 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2008 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 928/2008 av den 19 september 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2008 inom ramen för tullkvoten för fjäderfäkött med ursprung i Israel som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

15

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/746/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 maj 2008 om det statliga stöd C 74/99 (ex NN 65/99) som Frankrike har genomfört till förmån för byggandet av kryssningsfartyget Le Levant [delgivet med nr K(2007) 5419]  (1)

17

 

 

2008/747/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 september 2008 om avslutande av undersökningsförfarandet rörande de åtgärder som Republiken Korea infört beträffande import av kosmetiska produkter, parfym och hygienprodukter samt distribution av och reklam för dessa [delgivet med nr K(2008) 4837]

35

 

 

2008/748/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 september 2008 om att inte ta upp triflumizol i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2008) 5075]  (1)

37

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/749/Gusp av den 19 september 2008 om Europeiska unionens militära samordningsåtgärd till stöd för FN:s säkerhetsråds resolution 1816 (2008) (EU NAVCO)

39

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 913/2008 av den 18 september 2008 om fastställande av exportbidrag för ägg (EUT L 251 av den 19.9.2008)

43

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 914/2008 av den 18 september 2008 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött (EUT L 251 av den 19.9.2008)

43

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top