Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:223:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 223, 21 augusti 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 223

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
21 augusti 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 825/2008 av den 20 augusti 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring för vissa jordbruksprodukter

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 827/2008 av den 20 augusti 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

23

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/683/EG

 

*

Beslut nr 208 av den 11 mars 2008 om upprättande av en gemensam ram för insamlingen av uppgifter om handläggningstiden för pensionsansökningar (1)

25

 

 

IV   Andra rättsakter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Gemensamma EES-kommittén

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 40/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

28

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 41/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

31

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 42/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

33

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 43/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

36

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 44/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

37

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 45/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

38

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 46/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

40

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 47/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

42

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 48/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

43

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 49/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

45

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 50/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet

47

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 51/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

49

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 52/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

50

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 53/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga XVI (Offentlig upphandling) till EES-avtalet

51

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 54/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

52

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 55/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

53

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 56/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

54

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 57/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

56

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 58/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet

58

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 59/2008 av den 25 april 2008 om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top