EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:220:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 220, 15 augusti 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 220

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
15 augusti 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 812/2008 av den 11 augusti 2008 om ändring av förordning (EG) nr 954/2006 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung bland annat i Ryssland

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 813/2008 av den 11 augusti 2008 om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 814/2008 av den 14 augusti 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 815/2008 av den 14 augusti 2008 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kap Verdes särskilda situation när det gäller vissa fiskeriprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 816/2008 av den 14 augusti 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 817/2008 av den 14 augusti 2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 augusti 2008

16

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/670/RIF

 

*

Rådets beslut av den 24 juli 2008 om ändring av rådets beslut 2000/265/EG om upprättande av en budgetförordning för budgetaspekterna på rådets ställföreträdande generalsekreterares förvaltning av de avtal som ingås i dennes namn, på vissa medlemsstaters vägnar, om installation och drift av kommunikationsinfrastrukturen för Schengensammanhang (Sisnet)

19

 

 

Kommissionen

 

 

2008/671/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 5 augusti 2008 om harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 5 875–5 905 MHz för säkerhetsrelaterade tillämpningar i intelligenta transportsystem (ITS) [delgivet med nr K(2008) 4145]  (1)

24

 

 

2008/672/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 11 augusti 2008 om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 4269]  (1)

27

 

 

2008/673/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 augusti 2008 om ändring av beslut 2005/928/EG om harmonisering av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz i gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 4311]  (1)

29

 

 

2008/674/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 augusti 2008 om ändring av beslut 2007/683/EG om godkännande av planen för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Ungern [delgivet med nr K(2008) 4321]

30

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat

32

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (EUT L 148 av den 6.6.2008)

35

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky (EUT L 30 av den 4.2.2008)

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top