Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:200:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 200, 29 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 200

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
29 juli 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 727/2008 av den 24 juli 2008 om avslutande av översynen avseende en ny exportör av förordning (EG) nr 130/2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 728/2008 av den 28 juli 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 729/2008 av den 28 juli 2008 om upptagning av vissa benämningar i registret över garanterade traditionella specialiteter (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS))

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 730/2008 av den 28 juli 2008 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Carnalentejana (SUB))

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 731/2008 av den 28 juli 2008 om undantag från förordning (EG) nr 1249/96 beträffande tilläggssäkerheten för import av vete av hög kvalitet

10

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/79/EG av den 28 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

12

 

*

Kommissionens direktiv 2008/80/EG av den 28 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp cyklohexylhydroxidiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO) som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

15

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Ändringar I domstolens rättegångsregler

18

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/621/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 23 juni 2008 om ändring av rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas domstol avseende språkanvändning i omprövningsförfarandet

20

 

 

2008/622/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 juli 2008 om upphävande av beslut 2005/183/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen

22

 

 

Kommissionen

 

 

2008/623/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 juli 2008 om ett finansiellt stöd från gemenskapen till nödåtgärder för bekämpning av Newcastlesjuka i Estland 2007 [delgivet med nr K(2008) 3723]

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top