EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:198:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 198, 26 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 198

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
26 juli 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 717/2008 av den 17 juli 2008 om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter (kodifierad version)

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 718/2008 av den 24 juli 2008 om ändring av förordningarna (EG) nr 2015/2006 och (EG) nr 40/2008 när det gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 719/2008 av den 25 juli 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 720/2008 av den 25 juli 2008 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller lagring och förflyttning av produkter som köpts in av ett utbetalande organ eller ett interventionsorgan (kodifierad version)

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 721/2008 av den 25 juli 2008 om godkännande av ett preparat av bakterien Paracoccus carotinifaciens, som är rik på röda karotenoider, som fodertillsats (1)

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 722/2008 av den 25 juli 2008 om ändring av förordning (EEG) nr 563/82 när det gäller justeringsfaktorer för fastställande av marknadspriser på slaktkroppar av fullvuxna nötkreatur

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 723/2008 av den 25 juli 2008 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Afuega'l Pitu (SUB), Mazapán de Toledo (SGB), Agneau de Lozère (SGB), Oignon doux des Cévennes (SUB), Butelo de Vinhais eller Bucho de Vinhais eller Chouriço de Ossos de Vinhais (SGB), Chouriça Doce de Vinhais (SGB))

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 724/2008 av den 24 juli 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 725/2008 av den 24 juli 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 726/2008 av den 25 juli 2008 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden juli 2008 genom förordning (EG) nr 327/98

34

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/76/EG av den 25 juli 2008 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder (1)

37

 

*

Kommissionens direktiv 2008/77/EG av den 25 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp tiametoxam som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

41

 

*

Kommissionens direktiv 2008/78/EG av den 25 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp propikonazol som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

44

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/618/EG

 

*

Rådets beslut av den 15 juli 2008 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

47

 

 

2008/619/EG

 

*

Beslut nr 2/2008 av Gemensamma rådet EU–Mexiko av den 25 juli 2008 om ändring av Gemensamma rådets beslut nr 2/2000, ändrat genom Gemensamma rådets beslut nr 3/2004

55

 

 

Kommissionen

 

 

2008/620/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 2008 om införande av ett specifikt kontroll- och inspektionsprogram för torskbestånden i Kattegatt, Nordsjön, Skagerrak, östra delen av Engelska kanalen, vattnen väster om Skottland och Irländska sjön [delgivet med nr K(2008) 3633]

66

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 385/2008 av den 29 april 2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 194/2008 om förlängning och skärpning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 817/2006 (EUT L 116 av den 30.4.2008)

74

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top