EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:192:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 192, 19 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 192

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
19 juli 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 684/2008 av den 17 juli 2008 om tydliggörande av tillämpningsområdet för de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1174/2005 om import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 685/2008 av den 17 juli 2008 om upphävande av den antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 85/2006 på import av odlad lax med ursprung i Norge

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 686/2008 av den 18 juli 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 687/2008 av den 18 juli 2008 om fastställande av förfarandet och villkoren för de utbetalande organens eller interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning (kodifierad version)

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 688/2008 av den 18 juli 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

49

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/74/EG av den 18 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG beträffande typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av direktiv 2005/78/EG (1)

51

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/595/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 juni 2008 om ändring av beslut 2004/452/EG om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte [delgivet med nr K(2008) 3019]  (1)

60

 

 

RIKTLINJER

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2008/596/EG

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 20 juni 2008 om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (omarbetning) (ECB/2008/5)

63

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top