Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:183:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 183, 11 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 183

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
11 juli 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 654/2008 av den 29 april 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina, utvidgad till att även omfatta Indien, Thailand, Indonesien och Malaysia, oavsett om deras deklarerade ursprung är Indien, Thailand, Indonesien och Malaysia eller inte, efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 655/2008 av den 10 juli 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 656/2008 av den 10 juli 2008 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Chamomilla Bohemica [SUB], Vlaams-Brabantse tafeldruif [SUB], Slovenská parenica [SGB], Cipollotto Nocerino [SUB])

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 658/2008 av den 10 juli 2008 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 659/2008 av den 10 juli 2008 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 660/2008 av den 10 juli 2008 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

30

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/569/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 27 juni 2008 om utnämning av tre domare vid Europeiska unionens personaldomstol

31

 

 

2008/570/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 8 juli 2008 om utnämning av en portugisisk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

33

 

 

2008/571/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 juli 2008 om ändring av beslut 98/481/EG om godkännande av externa revisorer för Europeiska centralbanken

34

 

 

2008/572/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 juli 2008 om utnämning av en portugisisk ledamot i Regionkommittén

35

 

 

2008/573/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 juli 2008 om utnämning av en lettisk ledamot och en lettisk suppleant i Regionkommittén

36

 

 

2008/574/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 juli 2008 om utnämning av två polska ledamöter och en polsk suppleant i Regionkommittén

37

 

 

Kommissionen

 

 

2008/575/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 juni 2008 om tillstånd för utsläppande på marknaden av torkat fruktkött från baobab som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2008) 3046]

38

 

 

2008/576/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 juli 2008 om ändring av bilaga III till beslut 2003/467/EG vad gäller förteckningen över de regioner i Polen som är officiellt fria från enzootisk bovin leukos [delgivet med nr K(2008) 3284]  (1)

40

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Föreskrifter nr 54 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av pneumatiska däck för nyttofordon och släpvagnar till dessa

41

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top