EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:178:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 178, 05 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 178

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
5 juli 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 637/2008 av den 23 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 och om upprättande av nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 638/2008 av den 4 juli 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 639/2008 av den 24 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1043/2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 640/2008 av den 4 juli 2008 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 641/2008 av den 4 juli 2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 40/2008 när det gäller förteckningen över fartyg som bedrivit illegalt, orapporterat och oreglerat fiske i Nordatlanten

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 642/2008 av den 4 juli 2008 om införande av en provisorisk antidumpningstull på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina

19

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/551/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 11 december 2007 om det statliga stöd C 12/07 (ex N 799/06) som Slovakien planerar att genomföra till förmån för Glunz&Jensen s.r.o. [delgivet med nr K(2007) 6045]  (1)

38

 

 

2008/552/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 juni 2008 om ändring av beslut 2007/716/EG när det gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 2931]  (1)

43

 

 

2008/553/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 juni 2008 om upphävande av beslut 2008/377/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Slovakien [delgivet med nr K(2008) 3223]  (1)

45

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/554/RIF

 

*

Budget för Europol 2009

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top