Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:173:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 173, 03 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 173

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
3 juli 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 627/2008 av den 2 juli 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 628/2008 av den 2 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1898/2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 629/2008 av den 2 juli 2008 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (1)

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 630/2008 av den 2 juli 2008 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser som det ansökts om 23–27 juni 2008 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 631/2008 av den 2 juli 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 632/2008 av den 2 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1019/2002 om saluföringsnormer för olivolja

16

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/541/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 april 2008 om ändring av beslut 2001/781/EG om att utforma en handbok över mottagande organ och en förteckning över handlingar som kan delges enligt rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivet med nr K(2008) 1259]

17

 

 

2008/542/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juni 2008 om inrättande av en expertgrupp om kredithistorik

22

 

 

2008/543/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 juni 2008 om ändring av beslut 2006/415/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 2701]  (1)

25

 

 

2008/544/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 juni 2008 om ändring av beslut 2004/858/EG för att ombilda ”genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet” till ”genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor”

27

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/545/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPT/1/2008 av den 6 juni 2008 om ändring av beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPT/2/2007 om utnämning av chefen för planeringsgruppen inom EU (EUPT Kosovo)

30

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 554/2008 av den 17 juni 2008 om godkännande av 6-fytas (Quantum Phytase) som fodertillsats (EUT L 158 av den 18.6.2008)

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top