EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:171:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 171, 01 juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 171

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
1 juli 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 621/2008 av den 30 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 622/2008 av den 30 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 773/2004 med avseende på förlikningsförfaranden i kartellärenden (1)

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 623/2008 av den 30 juni 2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 juli 2008

6

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/66/EG av den 30 juni 2008 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa bifenox, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin och kvinoklamin som verksamma ämnen (1)

9

 

*

Kommissionens direktiv 2008/67/EG av den 30 juni 2008 om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning (1)

16

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

AVS–EG-ministerrådet

 

 

2008/494/EG

 

*

AVS–EG-ministerrådets beslut nr 1/2008 av den 13 juni 2008 beträffande översynen av finansieringen med anledning av kortvariga fluktuationer i exportinkomster

63

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 620/2008 av den 27 juni 2008 om rättelse av förordning (EG) nr 386/2008 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (EUT L 168 av den 28.6.2008)

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top