EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:168:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 168, 28 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 168

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
28 juni 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 615/2008 av den 23 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1405/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 616/2008 av den 27 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 617/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 618/2008 av den 27 juni 2008 om anpassning av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och ska importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet under leveransperioden 2007/2008

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 620/2008 av den 27 juni 2008 om rättelse av förordning (EG) nr 386/2008 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

27

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/64/EG av den 27 juni 2008 om ändring av bilagorna I–IV till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

31

 

*

Kommissionens direktiv 2008/65/EG av den 27 juni 2008 om ändring av direktiv 91/439/EEG om körkort

36

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/489/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 juni 2008 om tillfälliga skyddsåtgärder mot spridning av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) i Portugal [delgivet med nr K(2008) 3312]

38

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/490/Gusp

 

*

Beslut av kommittèn för utrikes- och säkerhetspolitik EUSEC/2/2008 av den 24 juni 2008 om utnämning av uppdragschef för Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

41

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/491/Gusp av den 26 juni 2008 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2007/406/Gusp om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

42

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top