EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:163:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 163, 24 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 163

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
24 juni 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 587/2008 av den 16 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 866/2004 om en ordning enligt artikel 2 i protokoll nr 10 till anslutningsakten beträffande bestämmelserna för varor, tjänster och personer som passerar den gröna linjen på Cypern

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 588/2008 av den 23 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den 23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 590/2008 av den 23 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1580/2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker och undantag från den förordningen

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 591/2008 av den 23 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 712/2007 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

28

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/475/EG

 

*

Rådets beslut av den 23 juni 2008 om genomförande av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

29

 

 

Kommissionen

 

 

2008/476/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 juni 2008 om ändring av beslut 2008/185/EG för att föra in departementen Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan och Nord i Frankrike i förteckningen över regioner där Aujeszkys sjukdom inte förekommer [delgivet med nr K(2008) 2387]  (1)

34

 

 

2008/477/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juni 2008 om harmonisering av frekvensbandet 2 500–2 690 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 2625]  (1)

37

 

 

2008/478/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 17 juni 2008 om ändring av beslut 1999/217/EG med avseende på förteckningen över aromämnen som används i eller på livsmedel [delgivet med nr K(2008) 2336]  (1)

42

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/479/Gusp av den 23 juni 2008 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

43

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/480/Gusp av den 23 juni 2008 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2005/190/Gusp om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust LEX

50

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/481/Gusp av den 23 juni 2008 om ändring av gemensam åtgärd 2008/131/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

51

 

*

Rådets beslut 2008/482/Gusp av den 23 juni 2008 om ändring av beslut 2008/134/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna

52

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2008/269/EG av den 19 mars 2008 om ändring av beslut 2001/618/EG för att föra in departementen Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan och Nord i Frankrike i förteckningen över regioner där Aujeszkys sjukdom inte förekommer (EUT L 85 av den 27.3.2008)

53

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top