EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:158:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 158, 18 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 158

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
18 juni 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 551/2008 av den 17 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 552/2008 av den 17 juni 2008 om ändring av förordningarna (EG) nr 2430/1999, (EG) nr 2380/2001 och (EG) nr 1289/2004 när det gäller villkoren för godkännande av vissa fodertillsatser (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 553/2008 av den 17 juni 2008 om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1)

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 554/2008 av den 17 juni 2008 om godkännande av 6-fytas (Quantum Phytase) som fodertillsats (1)

14

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/60/EG av den 17 juni 2008 om särskilda renhetskriterier för sötningsmedel som används i livsmedel (kodifierad version)  (1)

17

 

*

Kommissionens direktiv 2008/61/EG av den 17 juni 2008 om införande av villkor enligt vilka vissa skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga I–V till rådets direktiv 2000/29/EG kan införas eller förflyttas inom gemenskapen eller vissa skyddade zoner för försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval (kodifierad version)

41

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/451/EG

 

*

Rådets beslut av den 16 juni 2008 om anpassning av ersättningar enlig beslut 2003/479/EG och beslut 2007/829/EG om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utstationerade vid rådets generalsekretariat

56

 

 

Kommissionen

 

 

2008/452/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 juni 2008 om ändring av beslut 2007/27/EG om antagande av vissa övergångsbestämmelser för leveranser av obehandlad mjölk till bearbetningsanläggningar och behandling av sådan mjölk i Rumänien avseende kraven i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 [delgivet med nr K(2008) 2404]  (1)

58

 

 

2008/453/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 juni 2008 om ändring av beslut 2006/139/EG när de gäller en myndighet som är godkänd för att föra en stambok eller ett register över svin i Förenta staterna [delgivet med nr K(2008) 2472]  (1)

60

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/454/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 30 maj 2008 om riskbegränsande åtgärder för ämnena natriumkromat, natriumdikromat och 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidendifenol (tetrabrombisfenol A) [delgivet med nr K(2008) 2256]  (1)

62

 

 

2008/455/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 30 maj 2008 om riskbegränsande åtgärder för ämnena kromtrioxid, ammoniumdikromat och kaliumdikromat [delgivet med nr K(2008) 2326]  (1)

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top