EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:111:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 111, 23 april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 111

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
23 april 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 356/2008 av den 22 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 357/2008 av den 22 april 2008 om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 358/2008 av den 22 april 2008 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (1)

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 359/2008 av den 18 april 2008 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 360/2008 av den 18 april 2008 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/324/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 mars 2008 om inrättande av expertgruppen ”Plattformen för elektronisk lagring av uppgifter för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott”

11

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2 (EUT L 2 av den 4.1.2008)

15

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/137/EG av den 18 december 2006 om ändring av direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (EUT L 389 av den 30.12.2006)

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top