EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:107:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 107, 17 april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 107

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
17 april 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 338/2008 av den 14 april 2008 om anpassning av de torskkvoter som ska tilldelas Polen i Östersjön (delområdena 25–32, gemenskapens vatten) från 2008 till 2011

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 339/2008 av den 16 april 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 av den 16 april 2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (1)

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 341/2008 av den 16 april 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under april 2008 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

26

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/308/EG

 

*

Rådets beslut av den 7 april 2008 om utnämning av två österrikiska ledamöter och två österrikiska suppleanter i Regionkommittén

28

 

 

2008/309/EG

 

*

Rådets beslut av den 7 april 2008 om utnämning av en belgisk ledamot i Regionkommittén

29

 

 

2008/310/EG

 

*

Rådets beslut av den 7 april 2008 om utnämning av sju brittiska ledamöter och sju brittiska suppleanter i Regionkommittén

30

 

 

2008/311/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 14 april 2008 om utnämning av en irländsk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

31

 

 

Kommissionen

 

 

2008/312/Euratom

 

*

Kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om upprättande av ett standarddokument för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle enligt rådets direktiv 2006/117/Euratom [delgivet med nr K(2008) 793]

32

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/313/Gusp

 

*

Beslut CHAD/2/2008 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 18 mars 2008 om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken

60

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/314/Gusp av den 14 april 2008 om stöd för IAEA:s verksamhet i fråga om kärnsäkerhet och kontroll och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

62

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top