Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:083:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 83, 26 mars 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 83

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
26 mars 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 272/2008 av den 25 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/261/EG

 

*

Rådets beslut av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

3

 

 

2008/262/EG

 

*

Rådets beslut av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

5

 

 

Kommissionen

 

 

2008/263/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 juni 2007 om statligt stöd C 50/2006 (f.d. NN 68/2006, CP 102/2006) som Österrike har genomfört till förmån för BAWAG-PSK [delgivet med nr K(2007) 3038]  (1)

7

 

 

2008/264/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 mars 2008 om brandsäkerhetskrav för cigaretter i Europastandarder på grundval av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (1)

35

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2008/265/EG

 

*

Beslut nr 1/2008 av Gemensamma kommittén EU–Schweiz, inrättad genom det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om denna stats associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket av den 28 februari 2008 om ändring av dess arbetsordning

37

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2008/266/Gusp av den 28 januari 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Tchad om status för de EU-ledda styrkorna i Republiken Tchad

39

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tchad om status för de EU-ledda styrkorna i Republiken Tchad

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top