Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:056:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 56, 29 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 56

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
29 februari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 178/2008 av den 28 februari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 179/2008 av den 28 februari 2008 om tillstånd till förlängning av giltighetstiden för avtal om privat lagring av griskött

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 180/2008 av den 28 februari 2008 om gemenskapens referenslaboratorium för andra hästsjukdomar än afrikansk hästpest och om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 181/2008 av den 28 februari 2008 om fastställande av vissa tillämpningsåtgärder för rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för reglering av gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna (kodifierad version) (1)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 182/2008 av den 28 februari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1146/2007 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2008 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 183/2008 av den 28 februari 2008 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 184/2008 av den 28 februari 2008 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 185/2008 av den 28 februari 2008 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 186/2008 av den 28 februari 2008 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 187/2008 av den 28 februari 2008 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 188/2008 av den 28 februari 2008 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

26

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/167/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 februari 2008 om ändring av beslut 2005/879/EG om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Slovenien [delgivet med nr K(2008) 554]

28

 

 

2008/168/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 februari 2008 om upprättande av organisationsstruktur för det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling

31

 

 

2008/169/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 februari 2008 om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Rumänien [delgivet med nr K(2008) 676]

34

 

 

2008/170/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 februari 2008 om antagande av arbetsplanen för 2008 för genomförandet av det andra gemenskapsprogrammet för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) och om urvalskriterier, tilldelningskriterier och andra kriterier för det ekonomiska stödet till åtgärder inom programmet (1)

36

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/171/GUSP

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUSEC/1/2008 av den 12 februari 2008 om utnämning av uppdragschef för Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (EUSEC RD Congo)

63

 

 

2008/172/GUSP

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik CHAD/1/2008 av den 13 februari 2008 om godtagande av bidrag från tredjeländer till Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och Centralafrikanska republiken

64

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 101/2008 av den 4 februari 2008 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EUT L 31 av den 5.2.2008)

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top