EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:031:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 31, 05 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 31

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
5 februari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 99/2008 av den 4 februari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 100/2008 av den 4 februari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, när det gäller provsamlingar och vissa formkrav rörande handeln med arter av vilda djur och växter

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 101/2008 av den 4 februari 2008 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 102/2008 av den 4 februari 2008 om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar – Prosciutto di Parma (SUB)

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 103/2008 av den 4 februari 2008 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar – Mozzarella di Bufala Campana (SUB)

31

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/93/EG

 

*

Beslut nr 1/2008 av Gemensamma rådet EU–Mexiko av den 15 januari 2008 om genomförande av artikel 9 i Gemensamma rådets beslut nr 2/2001 av den 27 februari 2001 angående fastställandet av en förhandlingsram för avtal om ömsesidigt erkännande

32

 

 

Kommissionen

 

 

2008/94/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 januari 2008 om uppdatering av bilaga A till det monetära avtalet mellan Republiken Frankrikes regering på Europeiska gemenskapens vägnar och Furstendömet Monacos regering

34

 

 

2008/95/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 januari 2008 om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en första uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2008) 286]

39

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top