EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:023:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 23, 26 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 23

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
26 januari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 63/2008 av den 21 januari 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av dihydromyrcenol med ursprung i Indien

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 64/2008 av den 25 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 65/2008 av den 25 januari 2008 om öppnande för år 2008 och de följande åren av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge vilka är ett resultat av bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets förordning (EG) nr 3448/93

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 66/2008 av den 25 januari 2008 om öppnande för år 2008 och därpå följande år av tullkvoter som ska tillämpas på import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med ursprung i Norge som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) 3448/93

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 67/2008 av den 25 januari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 68/2008 av den 25 januari 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 69/2008 av den 25 januari 2008 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden januari 2008 genom förordning (EG) nr 327/98

17

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln

21

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/76/EG

 

*

Rådets beslut av den 21 januari 2008 om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i Internationella kakaorådet angående förlängning av 2001 års internationella kakaoavtal

27

 

 

Kommissionen

 

 

2008/77/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 januari 2008 om godkännande av planerna för 2008 för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och för nödvaccination av viltlevande svin mot denna sjukdom i Bulgarien [delgivet med nr K(2008) 270]

28

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/78/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 10 januari 2008 om åtgärder för att underlätta framtida övergångar till euron [delgivet med nr K(2007) 6912]

30

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top