Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:013:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 13, 16 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 13

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
16 januari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 26/2008 av den 15 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 27/2008 av den 15 januari 2008 om öppnande och förvaltning av vissa årliga gemenskapstullkvoter för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19 med ursprung i vissa tredjeländer förutom Thailand (kodifierad version)

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 28/2008 av den 15 januari 2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 januari 2008

15

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/49/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 december 2007 om genomförandet av informationssystemet för den inre marknaden (IMI) med avseende på skyddet av personuppgifter [delgivet med nr K(2007) 6306]  (1)

18

 

 

2008/50/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ

24

 

 

2008/51/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om tilldelning till Belgien av ytterligare dagar till sjöss i ICES-områdena IIa (EG-vatten), IV och VIId [delgivet med nr K(2007) 6541]

27

 

 

2008/52/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om ändring av beslut 2004/452/EG om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte [delgivet med nr K(2007) 6554]  (1)

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top