Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:330:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 330, 15 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 330

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
15 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1482/2007/EG av den 11 december 2007 om ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2013) och upphävande av beslut nr 2235/2002/EG

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1483/2007 av den 14 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1484/2007 av den 14 december 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 december 2007

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1485/2007 av den 14 december 2007 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Carne de Bísaro Transmontano eller Carne de Porco Transmontano (SUB), Szegedi szalámi eller Szegedi téliszalámi (SUB), Pecorino di Filiano (SUB), Cereza del Jerte (SUB), Garbanzo de Fuentesaúco (SGB), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (SGB), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (SGB), Skalický trdelník (SGB))

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1486/2007 av den 14 december 2007 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Olives noires de Nyons (SUB))

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1487/2007 av den 14 december 2007 om förbud mot fiske efter sill i ICES-område IV norr om 53° 30′ N med fartyg som seglar under tysk flagg

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2007 av den 14 december 2007 om förbud mot fiske efter beryxar i ICES-områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV (EG-vatten och vatten över vilka tredjeland inte har jurisdiktion eller utövar suveräna rättigheter) med fartyg som seglar under portugisisk flagg

18

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1489/2007 av den 29 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2007/18)

20

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet och kommissionen

 

 

2007/834/EG, Euratom

 

*

Rådets och kommissionens beslut av den 22 november 2007 om gemenskapernas ståndpunkt i styrelsen för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet beträffande Schweiziska edsförbundets anslutning till avtalet mellan Amerikas förenta stater, Japan och Ryska federationen samt Europeiska atomenergigemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen, vilka utgör en part, om upprättande av ett internationellt vetenskapligt och tekniskt centrum

29

 

 

Rådet

 

 

2007/835/EG

 

*

Beslut nr 3/2007 av associeringsrådet EU–Algeriet av den 29 november 2007 om inrättande av underkommittéer till associeringskommittén och en arbetsgrupp för sociala frågor

31

 

 

Kommissionen

 

 

2007/836/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 september 2007 om ett förfarande i enlighet med artikel 81 i EG-fördraget (Ärende COMP/E-2/39.143 – Opel) [delgivet med nr K(2007) 4277]

44

 

 

2007/837/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2007 om genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG med avseende på antagandet av strategiska riktlinjer för 2008–2013 [delgivet med nr K(2007) 5822]

48

 

 

2007/838/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2007 om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Polen [delgivet med nr K(2007) 6597]  (1)

51

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2007/787/EG av den 29 november 2007 om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 317 av den 5.12.2007)

60

 

*

Rättelse till beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPM/3/2007 av den 30 november 2007 om utnämning av en uppdragschef/polischef för Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina (EUT L 329 av den 14.12.2007)

60

 

*

Rättelse till partnerskapsavtal om fiske mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen (EUT L 205 av den 7.8.2007)

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top