Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:322:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 322, 07 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 322

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
7 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1437/2007 av den 26 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1438/2007 av den 6 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1439/2007 av den 5 december 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1440/2007 av den 5 december 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1441/2007 av den 5 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (1)

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1442/2007 av den 6 december 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1443/2007 av den 6 december 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1444/2007 av den 6 december 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

33

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/795/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 december 2007 om gemenskapens finansiella bidrag under 2007 till undersökningar, konsekvensanalyser och utvärderingar på områdena livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och avel

34

 

 

2007/796/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 5 december 2007 om ändring av beslut 2007/554/EG om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2007) 5890]  (1)

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top