EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:314:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 314, 01 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 314

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
1 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1411/2007 av den 30 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1412/2007 av den 30 november 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 december 2007

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1413/2007 av den 30 november 2007 om fastställande av en minskningskoefficient för den areal per jordbrukare för vilken stöd för energigrödor kan sökas för 2007

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1414/2007 av den 30 november 2007 om förbud mot fiske efter torsk i ICES-område Kattegatt (söder om III a) med fartyg som för tysk flagg

7

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/779/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2007 om inrättande av gemenskapens civilskyddsmekanism (omarbetning) (1)

9

 

 

2007/780/EG

 

*

Rådets beslut av den 26 november 2007 om ändring av rådets beslut 2003/17/EG om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredjeland och om likvärdighet av utsäde producerat i tredjeland (1)

20

 

 

Kommissionen

 

 

2007/781/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 augusti 2007 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion (Ärende COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan) [delgivet med nr K(2007) 3938]  (1)

21

 

 

2007/782/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2007 om godkännande av årliga och fleråriga nationella program som medlemsstaterna lagt fram för år 2008 och följande år för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser samt gemenskapens finansiella stöd till dessa program [delgivet med nr K(2007) 5776]

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top