EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:289:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 289, 07 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 289

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
7 november 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1297/2007 av den 6 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1298/2007 av den 6 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 900/2007 för att göra åtskillnad mellan tredjeländer och de av Europeiska unionens medlemsstaters territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1299/2007 av den 6 november 2007 om godkännande av producentgrupper inom humlesektorn (kodifierad version)

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1300/2007 av den 6 november 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2007 av den 6 november 2007 om förbud mot fiske efter torsk i ICES-områdena I och II b med fartyg som seglar under polsk flagg

10

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/714/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 oktober 2007 om utnämning av en italiensk ledamot och en italiensk suppleant i Regionkommittén

12

 

 

2007/715/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 30 oktober 2007 om utnämning av en tysk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

13

 

 

Kommissionen

 

 

2007/716/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 oktober 2007 om fastställande av övergångsåtgärder för de strukturella kraven för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 [delgivet med nr K(2007) 5238]  (1)

14

 

 

2007/717/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 31 oktober 2007 om inrättande av en expertgrupp för e-fakturering

38

 

 

2007/718/EG

 

*

Kommissionens Beslut av den 6 november 2007 om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Cypern [delgivet med nr K(2007) 5452]  (1)

45

 

 

2007/719/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 november 2007 om preliminär anslagsfördelning för vinåret 2007/08 för ett visst antal hektar per medlemsstat för omstrukturering och omställning av vinodlingar enligt rådets förordning (EG) nr 1493/1999 [delgivet med nr K(2007) 5293]

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top