Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:288:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 288, 06 november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 288

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
6 november 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1292/2007 av den 30 oktober 2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyetentereftalat (PET-film) med ursprung i Indien, efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 och om avslutande av en partiell interimsöversyn av sådan import enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 384/96

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1293/2007 av den 30 oktober 2007 om upphävande av de antidumpningstullar som infördes genom förordning (EG) nr 1050/2002 på import av inspelningsbara cd-skivor med ursprung i Taiwan och om medgivande av återbetalning eller eftergift av dessa tullar och om upphävande av de utjämningstullar som infördes genom förordning (EG) nr 960/2003 på import av inspelningsbara cd-skivor med ursprung i Indien, om medgivande av återbetalning eller eftergift av dessa tullar och om avslutande av förfarandet rörande dem

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1294/2007 av den 5 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2007 av den 5 november 2007 om att göra import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina föremål för registrering

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1296/2007 av den 5 november 2007 om förbud mot fiske efter torsk i Skagerrak med fartyg som för svensk flagg

25

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker (1)

27

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/710/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 oktober 2007 om ändring av tillägg B till bilaga VII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien avseende vissa anläggningar inom kött-, fjäderfäkött-, fisk-, mjölk- och mjölkproduktsektorn i Rumänien [delgivet med nr K(2007) 5210]  (1)

35

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2007/711/GUSP

 

*

Beslut BiH/11/2007 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 25 september 2007 om utnämning av EU:s styrkechef för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top