EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:283:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 283, 27 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 283

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
27 oktober 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1260/2007 av den 9 oktober 2007 om ändring av förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1261/2007 av den 9 oktober 2007 om ändring av förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1262/2007 av den 26 oktober 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1263/2007 av den 26 oktober 2007 om ändring av förordning (EG) nr 290/2007 när det gäller de raffineringsbehov som avses i artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 318/2006

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1264/2007 av den 26 oktober 2007 om ändring av förordning (EG) nr 968/2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1265/2007 av den 26 oktober 2007 om fastställande av krav i fråga om kanalseparation vid röstkommunikation mellan mark och luftfartyg för det gemensamma europeiska luftrummet (1)

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 av den 26 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter som kan smittas av bluetongue (1)

37

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1267/2007 av den 26 oktober 2007 om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring av griskött

53

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1268/2007 av den 25 oktober 2007 om förbud mot fiske efter sill i ICES-område III a med fartyg som seglar under tysk flagg

55

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1269/2007 av den 25 oktober 2007 om förbud mot fiske efter torsk i norska vatten söder om 62° N med fartyg som seglar under svensk flagg

57

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1270/2007 av den 25 oktober 2007 om förbud mot fiske efter långa i ICES område III a; EG-vatten III b, III c och III d med fartyg som seglar under svensk flagg

59

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1271/2007 av den 26 oktober 2007 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

61

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/691/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 september 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/F/38.121 – Rörkopplingar) [delgivet med nr K(2006) 4180]  (1)

63

 

 

2007/692/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 oktober 2007 om godkännande för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som har framställts av den genetiskt modifierade sockerbetan H7–1 (KM-ØØØH71–4) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr K(2007) 5125]  (1)

69

 

 

2007/693/EG

 

*

Kommissionens beslut av 26 oktober 2007 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa i Kanada [delgivet med nr K(2007) 5202]  (1)

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top