EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:282:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 282, 26 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 282

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
26 oktober 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1247/2007 av den 22 oktober 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1947/2005 avseende Finlands stöd till utsäde och spannmål för utsäde

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1248/2007 av den 22 oktober 2007 om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2040/2000 om budgetdisciplin

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2007 av den 25 oktober 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1250/2007 av den 25 oktober 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2007 av den 25 oktober 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1252/2007 av den 25 oktober 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1253/2007 av den 25 oktober 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1254/2007 av den 25 oktober 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1255/2007 av den 25 oktober 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (1)

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1256/2007 av den 25 oktober 2007 om ändring av förordning (EG) nr 829/2007 avseende övergångsperioden för handelsdokument och hälsointyg för animaliska biprodukter (1)

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1257/2007 av den 25 oktober 2007 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden oktober 2007 genom förordning (EG) nr 327/98

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1258/2007 av den 25 oktober 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1259/2007 av den 25 oktober 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

39

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/686/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2005 om ett förfarande enligt artikel 81 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapenmot Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac BV, Fardem Packaging BV, FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion NV, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV, Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles SA, RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher BV, Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA och UPM-Kymmene Oyj (Ärende COMP/38354 – Industrisäckar) [delgivet med nr K(2005) 4634]

41

 

 

2007/687/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 augusti 2006 om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalets funktion (Ärende COMP/M.3848 – Sea-Invest/EMO-EKOM) [delgivet med nr K(2006) 3710]  (1)

47

 

 

2007/688/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 oktober 2007 om ändring av beslut 2005/393/EG beträffande restriktionszoner när det gäller bluetongue [delgivet med nr K(2007) 5054]  (1)

52

 

 

2007/689/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 oktober 2007 om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien beträffande vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien [delgivet med nr K(2007) 5170]  (1)

60

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/690/GUSP av den 22 oktober 2007 om genomförande av gemensam åtgärd 2005/557/GUSP om Europeiska unionens civil-militära stödåtgärd till Afrikanska unionens uppdrag i Darfurregionen i Sudan och i Somalia

62

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top